Bạc Liêu


STT

Nhà thuốc

Địa chỉ

Quận/Huyện

Số ĐT

1

Khai Minh

23 Hà Huy Tập , P3 ,TPBL, Bạc Liêu

TP Bạc Liêu

07813 822435

2

Mai yến

74 Đường Hòa Bình , P3 ,TPBL, Bạc Liêu

TP Bạc Liêu

07813.825.355

3

Cẩm Thành

51/4 Trần Huỳnh , 7 ,TPBL, Bạc Liêu

TP Bạc Liêu

07813824744

4

Thái Ngọc

02 Đặng Thùy Trâm , P3 ,TPBL, Bạc Liêu

TP Bạc Liêu

0988.997.739

5

Bích Trân

350 ấp A TT Hòa Bình, Huyện Hòa Bình ,  Bạc Liêu

TP Bạc Liêu

07813883163

6

Tuyết Thảo

44 võ Thị sáu , P3, TP BL

TP Bạc Liêu

919059559

7

Thanh Long

107 võ Thị sáu ,P7. TP BL

TP Bạc Liêu

07813 822522

8

Cẩm Thành

51/4 Trần Huỳnh , 7 ,TPBL, Bạc Liêu

TP Bạc Liêu

07813824744

9

Khai Minh

23 Hà Huy Tập , P3 ,TPBL, Bạc Liêu

TP Bạc Liêu

07813 822435

10

Tấn Thủy

Phường 1, TPBL

TP Bạc Liêu

07813 955  278Copyright © 2016 - Bản quyền thuộc về Minh Thông Vương. Designed by Pridio

Điểm bán bảo ích can