Hà Tĩnh


Lưu ý: Các nhà thuốc được bôi đậm là các nhà thuốc chắc chắn có Minh Thông Vương 

TT Tên nhà thuốc Địa chỉ   Huyện Điện thoại
1 Quầy  thuốc chữa bệnh số 94 – Người đại diện Nguyễn Thị Huyền Nga Số 94 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh 0984263553
2 Nhà thuốc Phan Thị Việt – Dược sĩ Phan Thị Việt  Số 507 Đường 26/3, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh 0393856624
3 QT Võ anh Thắng 149 Nguyễn Công Trứ, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh 393858012
4 Công ty Liên Hoa – Dược sĩ Nguyễn Thị Liên  Số 141 Nguyễn Công Trứ, Phường Bắc Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh TP. Hà Tĩnh 984991031/ 0983.077.389
5 Quầy Thuốc Trương Thị Tuấn Anh 151 Xuân Diệu, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh 0915969852
6 NT Quý (Nguyễn Thị Năm) 108 Hải thượng Lãn Ông TP.Hà Tĩnh 0393,839,911
9 NT Thành Công 153 Nguyễn Công Trứ TP Hà Tĩnh 976555858


Copyright © 2016 - Bản quyền thuộc về Minh Thông Vương. Designed by Pridio

Điểm bán bảo ích can