Kiên Giang


STT

Nhà thuốc

Địa chỉ

Quận/Huyện

Số điện thoại

Số điện thoại

1

NT Giang Nam

35 Trần Phú

TP Rạch Giá

0773 867 624

TP Rạch Giá

2

NT Trung Nguyên

57 Lê Lợi

TP Rạch Giá

01695 193 164

TP Rạch Giá

3

NT Bích Thảo

235 Mạc Cửu

TP Rạch Giá

0944 812 525

TP Rạch Giá

4

NT Trần Thành

5 Mạc Cửu

TP Rạch Giá

0773 989 456

TP Rạch Giá

5

NT Ngọc Anh

325 Nguyễn Bỉnh Khiêm

TP Rạch Giá

0773 947 113

TP Rạch Giá

6

NT Nguyễn Mến

17 Nguyễn Trung Trực

TP Rạch Giá

0907 457 545

TP Rạch Giá

7

NT Số 2

53 Lê Lợi

TP Rạch Giá

0773 862 405

TP Rạch Giá

8

NT Hạnh Nhân

663 Mạc Cửu

TP Rạch Giá

0944 484 336

TP Rạch Giá

9

NT Anh Thư

78 Nguyễn An Ninh

TP Rạch Giá

0773 941 658

TP Rạch Giá

10

NT Hoàng Ái

Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch Sỏi

TP Rạch Giá

0773 864 457

TP Rạch Giá

11

NT Thiên Phú

899 Nguyễn Trung Trực

TP Rạch Giá

0773.864.222

TP Rạch Giá

12

NT Thiện Thành

Kênh 8, Tân Hiệp

H.Tân Hiệp

0909 979 722

H.Tân Hiệp

13

NT Minh Hoa

684 TT Minh Lương, H.Châu Thành

H.Châu Thành

0773 836 124

H.Châu Thành

14

NT Khang Lạc

Giang Thanh, TP. Hà Tiên

TX Hà Tiên

0773.85.9595

TX Hà TiênCopyright © 2016 - Bản quyền thuộc về Minh Thông Vương. Designed by Pridio

Điểm bán bảo ích can