Nghệ An


STT Điểm bán  Địa chỉ  Quận/huyện  Điện thoại 
1 NT Thanh Bình 1 Trần Hưng Đạo, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383585787
2 NT Ngọc Khang 150 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383,540,235 / 0978,959,379
3 NT Linh Chi ( NT Toàn Nhung ) 355 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0975104277/ 0982,135,336
4 NT Hương Nho 16 Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0912342772
5 NT Liên Tý 6 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383844857/ 0914,768,766
6 NT Kim Hà TT Hưng Nguyên Hưng Nguyên 0986.051.429
7 NT Thu Tuyến 210 Phong Đình Cảng TP Vinh 0383.597.821
8 NT Huyền Trang Xóm Khánh Sơn, xã Nghi Khánh Nghi Lộc

0973606515/

‘0977972960

9 Nhà thuốc Dung nga Nguyễn xiển , chợ vinh  TP Vinh  
10 Nhà thuốc Tâm hào  chợ vinh TP Vinh 0383.845.942
11 Hiệu Thuốc Chi Thu, Nguyễn Thị Thu Số 2 Nguyễn Xiển, Hồng Sơn, Nghệ An Hồng Sơn  
12 Qt Nga Thắng Khối 4, TT Diễn Châu, H Diễn Châu Diễn Châu 01684487347
13 Chi Nhánh Dược Diễn Châu – Quầy Thuốc Số 31 – Chị Thiêm Khối 4, TT Diễn Châu, H Diễn Châu Diễn Châu 0984957077
14 Quầy thuốc Hoàng thị yến Xóm 8, Quỳnh liên – TX Hoàng Mai Quỳnh lưu 01649743827
15 NT Dũng Hải Chợ Chiến Khu 2 , TT Diễn Châu Diễn Châu 0979.709.916
16 NT Hoài Anh Thị Xã Hồng Mai Hồng Mai  
17 NT Trường Sơn Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh 0383843528/ 0913,543,827
18 Bảo An 144 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383847642
19 NT Hiên Toàn Chợ Ga, TP Vinh, Nghệ An TP Vinh  0383,540,227


Copyright © 2016 - Bản quyền thuộc về Minh Thông Vương. Designed by Pridio

Điểm bán bảo ích can