Phú Thọ


Lưu ý: Nhà thuốc được bôi đậm là điểm chắc chán còn hàng Minh Thông Vương 

TT Điểm bán  Địa chỉ  Tỉnh/TP Điện thoại
1 NT Gia Phú 181 Đường Hòa Phong, Phường Nông Trang Phú Thọ  02103994353
2 NT Dũng Phúc Kiot 3 Chợ Gia Cẩm, Phường Gia Cẩm Phú Thọ 0989649848
3 QT Nguyệt Châu Khu 2 Vân Phú, Phường Vân Phú, Phú Thọ Phú Thọ  0977630442
         


Copyright © 2016 - Bản quyền thuộc về Minh Thông Vương. Designed by Pridio

Điểm bán bảo ích can