Trà Vinh


STT

Nhà thuốc

Địa chỉ

Quận/Huyện

Số ĐT

1

NT Hoa Việt

Khóm 5, TT Cầu Kè,  Huyện Cầu Kè

Cầu Kè

0908 834 072

2

NT Tân Hưng

Khóm 4,TT Cầu Kè

Cầu Kè

0908 834 072

3

NT Đại Đồng

TT Cầu Ngang, Cầu Ngang

Cầu Ngang

0743 832 101

4

NT Vĩnh Minh

Thị Trấn Duyên Hải, H.Duyên Hải

Duyên Hải

0939 770 520
/ 0743 832 250

5

NT Đức Tế Đường

Khóm 2, TT Tiểu Cần

Tiểu Cần

0743822379

6

NT Hạnh Lâm Xuân

Thị Trấn Cầu Quan, Tiểu Cần

Tiểu Cần

0907 795 060

7

NT Huệ Quần 1

119 Lê Lợi, P.3, Trà Vinh

TP Trà Vinh

0743 858 838

8

NT Dân Thành

70 Lý Thường Kiệt, p3, Tp Trà Vinh

TP Trà Vinh

0743 853 243Copyright © 2016 - Bản quyền thuộc về Minh Thông Vương. Designed by Pridio

Điểm bán bảo ích can