Điếm bán Minh Thông Vương BẮC GIANG

STT Điểm bán  Địa chỉ  Quận/Huyện  Điện thoại 
1 Cty Dp Ngọc Đông 08/294 Lê Lợi, P.Hoàng Văn Thụ TP Bắc Giang  0240.2240815
2 NT Đặng Khánh 210 Lê Lợi, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 02403855240
3 NT Hà Hiển 149 Trần Nguyên Hán, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0966460966
4 NT Minh Tú 570 Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang TP Bắc Giang 0983255208
5 QT Hương Giang 1124 Lê Lợi , TP Bắc Giang TP Bắc Giang 02403556095
6 QT Số 36 Cổng Số 03,Chợ Quán Thành, Bắc Giang TP Bắc Giang 0983500073
7 QT 106 TT Chũ,Lục Ngạn,BG Lục Ngạn 02403882337
8 QT 101 TT Chũ,Lục Ngạn,BG Lục Ngạn 0944891964
9 QT Bà Sánh TT Cao Thượng,Tân Yên,BG Tân Yên 02403878312
10 QT Số 02- CTDP Khánh Sơn Thôn Đông, Tự Lạn Việt Yên 0946651187
11 QT 22 Khu 5, TT Thắng Hiệp Hòa 0949928650
12 NT Dũng Dương 137, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0912030861
13 QT 769 TT. Vôi Lạng Giang 0982.949.212
14 QT 730 Hương Lạc Lạng Giang 0989.202.908
15 QT 104 – CT CP Bắc Giang Phố Kép, Hồng Giang, Lục Ngạn Lục Ngạn 0167,996,8144
16 QT Nhẫn Thoải  TT Neo Yên Dũng 0982398557
17 Qt Hồng Hợi Ki-ốt 05- Chợ Chàng- TT Lục Nam Lục Nam 0169.399.7328
18 QT Gia Bảo Xóm 6, Việt Tiến, Việt Yên, BG Việt Yên 0986,013,113
19 QT 99 Số 109. Cả Trọng. Cần Gồ, Yên Thế, BG Yên Thế 0972,978,447
20 QT Số 03_Dương Thị Thao 578,Thân Nhân Chung,Việt Yên, Bắc Giang Việt Yên 02403874181
21 QT 758 Ngã tư Kép- Lạng Giang- BG Lạng Giang 0168.994.7877
22 QT Tân Dược ( Qt Huế Tài ) Hồng Thái Việt Yên 0974.257.660
 23 QT 903  khu 5- TT an châu- H. Sơn động- Bắc Giang. Sơn Động 0163.474.3681

Bình luận facebook