Điếm bán Minh Thông Vương tại BẠC LIÊU

STT Nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Số ĐT
1 Khai Minh 23 Hà Huy Tập , P3 ,TPBL, Bạc Liêu TP Bạc Liêu 07813 822435
2 Mai yến 74 Đường Hòa Bình , P3 ,TPBL, Bạc Liêu TP Bạc Liêu 07813.825.355
3 Cẩm Thành 51/4 Trần Huỳnh , 7 ,TPBL, Bạc Liêu TP Bạc Liêu 07813824744
4 Thái Ngọc 02 Đặng Thùy Trâm , P3 ,TPBL, Bạc Liêu TP Bạc Liêu 0988.997.739
5 Bích Trân 350 ấp A TT Hòa Bình, Huyện Hòa Bình ,  Bạc Liêu TP Bạc Liêu 07813883163
6 Tuyết Thảo 44 võ Thị sáu , P3, TP BL TP Bạc Liêu 919059559
7 Thanh Long 107 võ Thị sáu ,P7. TP BL TP Bạc Liêu 07813 822522
8 Cẩm Thành 51/4 Trần Huỳnh , 7 ,TPBL, Bạc Liêu TP Bạc Liêu 07813824744
9 Khai Minh 23 Hà Huy Tập , P3 ,TPBL, Bạc Liêu TP Bạc Liêu 07813 822435
10 Tấn Thủy Phường 1, TPBL TP Bạc Liêu 07813 955  278

Bình luận facebook