Điếm bán Minh Thông Vương tại BẮC NINH

  1. TP Bắc Ninh
Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Trần Lựu 44 Trần Lựu, Thị Cầu NT Số 54 02223850821
35 Trần Lựu , Thị Cầu NT Số 10 Hồng Việt 02223820467/ 0983408728
Ba Huyện Ba Huyện,Khắc Niệm NT Hợp Lực 02223826289
Trần Hưng Đạo 242 Trần Hưng Đạo – Tiền An NT Số 4 Hà Bắc 02413822302
Đường 286 Đường 286, Vệ An QT Số 48 0977406050
Nguyễn Văn Cừ 24 Nguyễn Văn Cừ QT số 5 0977596599
18, Nguyễn Văn Cừ NT Hồng Thắng 0988181507
Nguyễn Trãi 576 Nguyễn Trãi – Võ Cường QT Bình Dân 01698087652
463 Nguyễn Trãi, Bồ Sơn NT Số 2 02223820791 / 01682.112.237

 

2. H. Gia Bình

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Gia Bình Gia Bình,Đông Bình QT Minh Thu 0915948127

 

3. H. Tiên Du

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
TT Lim Thị Trấn Lim QT Đặng Thu Hằng 0982350319
154 TT Lim NT Số 1 ( NT Mai Hồng 02223838005
11 TT Lim NT Số 1 (DP Đại Phúc) 0977094042
07 TT Lim QT Trung Tâm Đặng Thu Hằng 0982350319
Hai Bà Trưng 11 Hai Bà Trưng QT 01 Nguyễn Thị Thu Hương 0977094042

 

4. H. Từ Sơn

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Xóm Hạ Xóm Hạ, Đình Bảng QT Tân Dược 0942307123
Chợ Giầu Chợ Giầu QT 02 Thúy Nhị 0975286736
Đồng Kỵ Đồng Kỵ NT Đồng KỴ ( Đàm Duy Nguyên) 0912377819
Chợ Tiêu Chợ Tiêu -Tương Giang QT Nguyễn Thị Thu 0223747816

 

5. H. Quế Võ

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Nội Doi Nội Doi QT Trịnh Thị Thu Phương 0972663859
Chợ Phố Mới Chợ Phố Mới QT Tan Dược Thái Hòa 0944395269
Phố Mới Phố Mới NT Ngọc Hà 0984656729

 

6. H. Yên Phong

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Đồng Thái Đồng Thái – Đồng Tiến – Đồng Xuyên QT Thu Phương 0987216786
TT Chờ 251 Thị trấn Chờ NT Đào Tuất 0913692307

 

7. H. Lương Tài

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
TT Thứa TT Thứa, Lương Tài QT Tân dược Trần Thị Yến 0971286280
Cổng BV TT Thứa Cổng Bệnh Viện TT Thứa, Lương Tài QT Việt Hùng 0966753808

 

8. H. Thuận Thành

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Chợ Dâu CHợ Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành QT số 06 Phạm Thị Nguyệt Nga 0947585386
TT Hồ TT Hồ, Thuận Thành QT số 03 01684187647
Phố Khám Phố Khám, Thuận Thành QT số 04 Nguyễn THị Hoa 0984230667

Bình luận facebook