Điếm bán Minh Thông Vương tại ĐÔNG ANH

TT Điểm bán  Địa chỉ  Huyện  Điện thoại 
1 Quầy Thuốc Số 5 Đội 7 Thôn Bầu kim Chung Đông Anh  01234716468
2 QT Thanh Bình Thôn Nhuế – Kim Chung Đông Anh 0987 992 002
3 QT Điệp Phong Số 45 chợ Nam Hồng Đông Anh 978836395
4 Nhà Thuốc Hồng Liên 129B Tổ 13 TT Đông Anh Đông Anh 0438836922/ 0975,645,115
5 Nhà Thuốc Dung Thịnh 72 Tổ 6 TT Đông Anh Đông Anh 0439653281
6 NT Việt Tùng Đội 7 thôn Bầu – Kim Chung – TT Đông Anh Đông Anh  01679353968

Bình luận facebook