Điếm bán Minh Thông Vương tại ĐỒNG THÁP

STT Nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Số điện thoại
1 NT Minh Phúc 258 Trần Hưng Đạo, P1, TP Sa Đéc TP Sa Đéc 0673 862 146
2 NT Minh Hùng 30 Hùng Vương, P2, TP Sa Đéc TP Sa Đéc 0673 770 099
3 NT Quảng Triều Thái Nguyễn Huệ, P1, TP Sa Đéc TP Sa Đéc 0673861944
4 NT Phước Thọ 78 Đốc Binh Kiều, P2, TP Cao Lãnh TP Cao Lãnh 0673 877 279
5 NT Ngọc Hải Hùng Vương, P2, TP Cao Lãnh TP Cao Lãnh 0672 211 424
6 NT Hoàng Thuận 78 Tôn Đức Thắng, P1, TP Cao Lãnh TP Cao Lãnh 0947 575 009
7 NT Vĩnh Đức Đường 23 Nguyễn Du, P2, TP Cao Lãnh TP Cao Lãnh 0673 851 633
8 NT Thuận Phước 21 Nguyễn Du, P2, TP Cao Lãnh TP Cao Lãnh 0916 851 495
9 NT Tế Lương Đường 1 53 Nguyễn Trãi, An Thạnh, TX Hồng Ngự Hồng Ngự 0673 837 867
10 NT Cẩm Sánh 71 Nguyễn Trãi, An Thạnh, TX Hồng Ngự Hồng Ngự 0917135358
11 NT Muỗi Lẽn Thiên Hộ Dương, P.An Thạnh, TX Hồng Ngự Hồng Ngự 0673 837 599
12 TTB Ích Thọ Đường Chợ Long Thành, xã long Thành, H. Lai Vung Lai Vung 0907656434
13 QT Bích Ngọc 5 xã Cù Lao, H. Thanh Bình Thanh Bình 01282966510
14 NT Vạn Hưng Đường 2/9 Chợ Tam Nông, TT Tam Nông Tam Nông 0673827037
15 Đức Thuận Chợ Nha Mân, H. Châu Thành Nha Mân 0918558337
16 Tế Lương Đường 2 208 Hùng Vương,Ấp 1, Sa Rài, Tân Hồng Tân Hồng 0916404148

Bình luận facebook