Điếm bán Minh Thông Vương tại ĐỒNG THÁP

  1. TP Sa Đéc
Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Trần Hưng Đạo 258 Trần Hưng Đạo, P1 NT Minh Phúc 02773 862 146
Hùng Vương 30 Hùng Vương, P2 NT Minh Hùng 02773 770 099
Đường 848 45, Đường 848, K. Tân Bình, P.An Hòa Thanh Hằng 0939335355
Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ, P1 Trần Hào 02773861448
Nguyễn Huệ, P1 NT Quảng Triều Thái 02773861944

2. TP Cao Lãnh

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Tôn Đức Thắng 78 Tôn Đức Thắng, P1 NT Hoàng Thuận 0947 575 009
Nguyễn Du 23 Nguyễn Du, P2 NT Vĩnh Đức Đường 02773 851 633
21 Nguyễn Du, P2 NT Thuận Phước 0916 851 495
Hùng Vương Hùng Vương, P2 NT Ngọc Hải 02772 211 424
Hùng Vương, P2 NT Lợi An 0947 567 897

3. TX. Hồng Ngự

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Nguyễn Trãi 53 Nguyễn Trãi, An Thạn NT Tế Lương Đường 1 02773 837 867
71 Nguyễn Trãi, An Thạnh NT Cẩm Sánh 0917135358
Thiên Hộ Dương Thiên Hộ Dương, P.An Thạnh NT Muỗi Lẽn 02773 837 599
Ấp Phú Lợi 351, Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Thuận B, H. Hồng Ngự Vy Đạt (A) 0946383227

 

4. H. Châu Thành

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Chợ Nha Mân Chợ Nha Mân QT Thành Nam 02773620301

5.  H. Tháp Mười

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
KCN Tháp Mười KCN Tháp Mười, xã Mỹ An, TT Mỹ An QT Như Quỳnh 0994879986

 

6. H. Thanh Bình

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Xã Cù Lao 5 xã Cù Lao QT Bích Ngọc 01282966510


7. H. Tân Hồng

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Hùng Vương 208 Hùng Vương, Ấp 1, Sa Rài Tế Lương Đường 2 0916404148

 

8. H. Tam Nông

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Chợ Tam Nông Đường 2/9 Chợ Tam Nông, TT Tam Nông NT Vạn Hưng 02773827037

Bình luận facebook