Điếm bán Minh Thông Vương tại GIA LAI

STT Nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Số ĐT
1 NT Trang 74 – 76 Hoàng Văn Thụ, Tp. Pleiku TP Pleiku 0914 228 950
2 NT Mỹ Thiện 40 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Pleiku TP Pleiku 059 3824 611
3 NT Quang Trung 7 Quang Trung, Tp. Pleiku TP Pleiku 0593 824782
4 NT Hồng Ngân 323 Phan Đình Phùng, Tp. Pleiku TP Pleiku 0906 543 135
5 QT số 02 97 Lê Lợi, Tp. Pleiku TP Pleiku 0982 643 578
6 NT Hoàng Nguyên 219 Nguyễn Viết Xuân, Tp. Pleiku TP Pleiku 0914 908 797
7 Quầy số 10 01 Phan Đình Phùng, Tp. Pleiku TP Pleiku 0975 039 152
8 NT Hồng Nhung 556 Lê Đại Hành, Tp. Pleiku TP Pleiku 0935 537 668
9 Quầy số 51 364 Tôn Đức Thắng, Tp. Pleiku TP Pleiku 0989 443 972
10 Quầy số 5 817 Phạm Văn Đồng, Tp. Pleiku TP Pleiku 0988 13 94 94
11 Quầy Ngọc Cảnh 558 Lê Duẩn, Tp. Pleiku TP Pleiku 0909 828 675
12 NT Mỹ Hà 27 Wuu, Tp. Pleiku TP Pleiku 0985 405 859
13 NT Châu 11 Trần Phú , Tp. Pleiku TP Pleiku 0122 247 3282
14 ĐLTT Thu Hương 100 Lê Hồng Phong Tx Azunpa, huyện Azunpa TX Ayun Pa 0593 603 379
15 Quầy Quang Điểm 100A Lê Hồng Phong, Tx Azunpa, huyện Azunpa TX Ayun Pa 0987 119 505
16 Quầy TT Quyên 784  Hùng Vương, TT Chư Sê, Huyện Chư Sê Huyện Chư Sê 0939 739 629
17 NT Thụ Hoà 872 Hùng Vương, TT Chư Sê, Huyện Chư Sê Huyện Chư Sê 0593 851 041
18 Quầy TT Việt Trang 311 Nguyễn Huệ, Huyện Đak Đoa Huyện Đắk Đoa 0979 994 977
19 NT Nguyễn Hiền Chợ Đắk Đoa, Huyện Đak Đoa Huyện Đắk Đoa 0982 731 516
20 ĐL TT Bạch Tuyết 263 Trần Hưng Đạo, huyện Mangyang Huyện Mang Yang 0974 604 479
21 Quầy Số 36 235 Hùng Vương, TT Iakha, huyện Iagrai Huyện Ia Grai 016 996 13938
22 Quầy Văn Sơn 531 Quang Trung, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ Huyện Đức Cơ 0593 846 171
23 Quầy Hữu Thành 92 Phan Đình Phùng, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ Huyện Đức Cơ 0979 614 819

Bình luận facebook