Điếm bán Minh Thông Vương tại AN GIANG

  1. H. Châu Đốc
Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Nguyễn Văn Linh 46 Nguyễn Văn Linh NT Triều Nguyên 02963.530.696

2. H. Tân Châu

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Nguyễn Văn Linh Số 60 – Nguyễn Văn Linh NT Quốc Thái 0939908474

 

3. TP. Long Xuyên

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Ngô Gia Tự số 50, Ngô Gia Tự NT Phương Khanh 02963.843.086
Chợ Mỹ Long Lê Minh Ngươn – chợ Mỹ Long NT Thanh Trí 0939.809.248
Lê Minh Ngươn Số114, Lê Minh Ngươn NT Phi Phụng 02963.846.161
Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo -P.Mỹ Thới NT Gia Bảo Ngọc 02963834741
Lê Thị Nhiên Lê Thị Nhiên-Mỹ Long NT Huy Thảo 02963842366
Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh-P.Mỹ Long NT Quốc Minh 02963841461
Ung Văn Khương Ung Văn Khương, Mỹ Xuyên NT Triệu Tín 0932848282

4. H. Châu Thành

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Chợ An Châu Chợ An Châu, ấp Hòa Long 4 NT Thái Sơn 0913.646.047
Chợ An Châu, ấp Hòa Long 4 NT Thái Sơn 0913.646.047
Quốc lộ 91 Quốc lộ 91, TT An châu NT Khả Thy 0915 727 153
Quốc lộ 91, TT An châu NT Khả Thy 0915 727 153

Bình luận facebook