Điếm bán Minh Thông Vương tại GÒ VẤP

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Nguyễn Kiệm Số 783 Nguyễn Kiệm, Phường 3 Trung Nguyên 2 0982685500
131 Nguyễn Kiệm, Phường 03 NT Kim Anh 2 0901 390 298
Phạm Huy Thông 21 Phạm Huy Thông, P.17 NT Nhật Thanh 1 0862957160
Lê Đức Thọ 74 Lê Đức Thọ, Phường 7 NT Nhật Thanh 0862956294
Số 24/19 Lê Đức Thọ, Phường 13 NT Thiên An 0908 375 701
Thống Nhất Số 221 Thống Nhất, Phường 11 NT Minh Châu 01632 892 993
Số mới 269 (Số cũ 93 (Biển: 50/4)) Thống Nhất, Phường 11 NT Kim Nga 08 62959 753
Quang Trung Số 256 Quang Trung, Phường 10 NT Đại Chúng 0938 163 899
Nguyễn Thái Sơn 210 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 NT Việt Số 2 0169 888 3456
Phan Huy Ích Số 322A Phan Huy Ích, Phường 12 NT Trí Đức 0908 280 288
Số 448 Phan Huy Ích, Phường 12 NT Tất Thành 08 38314118
Phan Văn Trị Số 1145 Phan Văn Trị, Phường 10 NT Minh Tân 0866 809 780
Nguyễn Văn Công 528 Nguyễn Văn Công, Phường 3 NT Ngọc Phúc
Phạm Văn Chiêu 179A Phạm Văn Chiêu, Phường 14 NT Thiên Ngọc 0984828266

Bình luận facebook