Điếm bán Minh Thông Vương tại HÀ NAM

TT Tên nhà thuốc Địa chỉ   Huyện Điện thoại
1 NT  Á Đông 130 Trường Chinh,TP.Phủ Lý TP.Phủ Lý 03513 850 734
2 HT Số 10 Trường Chinh, TP.Phủ Lý TP.Phủ Lý 03513 851 812
3 Quầy Thuốc Minh Thư Thôn Tân Cường, Xã Công Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 0917726478
4 Quầy thuốc Tân dược Hương Nhài 28 Lê công thanh
( địa chỉ cũ 81 Lê công thanh )
Tp. Phủ Lý 0938251768
5 Quầy Thuốc Bảo Anh Thôn Đôn Lương, Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 0974208316

Bình luận facebook