Điếm bán Minh Thông Vương tại HẢI DƯƠNG

TT Điểm bán  Địa chỉ  Tỉnh  Điện thoại 
1 QT số 22 14 – Trương Mỹ- TP hải Dương Hải Dương
2 NT phúc Anh Lý thường kiệt- TPHair Dương Hải Dương 0915,041,846/

‘0915041846

3 Nhà thuốc Vĩnh Thịnh 17 Lý thường Kiệt,tp Hải Dương TP Hải Dương 0973631679/

03203,853,062

4 NT Thái Bình 221 Nguyễn Lương Bằng, tp Hải Dương TP Hải Dương 0985,130,282/

‘03203890945

5 QT  số 7 TT Sao Đỏ, chí linh Chí Linh 03203882068
6 NTQuảng Ninh 32 Nguyễn Đúc Cảnh,tt Nam Sách Nam Sách 0983391023
7 QT Thu Găng TT Kẻ Sặt Bình Giang 0987,564,506

Bình luận facebook