Điếm bán Minh Thông Vương tại HẢI DƯƠNG

  1. TP Hải Dương
Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Lý Thường Kiệt 17 Lý Thường Kiệt Nhà thuốc Vĩnh Thịnh 0973631679/ 03203853062
17 Lý Thường Kiệt NT Nga Oánh 0984604051
32 Lý Thường Kiệt NT Phúc Anh 0915041846/0915041846/ 0916943087
8 Lý Thường Kiệt NT Phúc Anh I 0916943087
8a Lý Thường Kiệt NT Thái Lâm 03203847418
38 Lý Thường Kiệt NT Minh Tâm 03203853544/ 0912666286
Nguyễn Lương Bằng 221 Nguyễn Lương Bằng NT Thái Bình 0985130282/03203890945

 

2. H. Chí Linh

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Tân Dân Tân Dân, Chí Linh QT Thái Thái 01678616496

 

3. H. Nam Sách

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Nguyễn Đức Cảnh 32 Nguyễn Đúc Cảnh, TT Nam Sách NT Quảng Ninh 0983391023

 

4. H. Gia Lộc

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
TT Gia Lộc TT Gia Lộc QT Số 2 0989632799

Bình luận facebook