Điếm bán Minh Thông Vương tại HẢI PHÒNG

  1. Lê Chân
Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Hai Bà Trưng 297 Hai Bà Trưng NT Bảo Linh 0313951979/ 0904310316
303 Hai Bà Trưng NT 303 0313951557 0933051704
307 Hai Bà Trưng NT Thành 307 0936416702
301 Hai Bà Trưng NT Thành Thủy 01698202426
299 Hai Bà Trưng NT 303A 0904246987 02253630498
Lam Sơn 104 Lam Sơn NT Minh Oanh 0983599451
Lê Chân 9 Lê Chân NT Hậu Vũ 0313630633

 

2. Hải An

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Phương Lưu 10 Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng HTHP 01627668143

 

3. Kiến An

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
BV Trẻ em 29 Cổng chính Bệnh viện Trẻ em QT số 22 Nhi Đức 02253877429

Bình luận facebook