Điếm bán Minh Thông Vương tại HẢI PHÒNG

Lưu ý: Những nhà thuốc được bôi đậm là các nhà thuốc chắc chắn có bán Minh Thông Vương

TT Điểm bán  Địa chỉ  Quận/huyện  Điện thoại 
1 NT Bảo Linh 303 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng Lê Chân 0313951979
2 NT Thành Thủy 301 Hai Bà Trưng – lê Chân – Hải Phòng Lê Chân 01698202426
3 NT 303 303 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng Lê Chân 0313951557
4 Cty DP Hậu Vũ Số 11- Lê Chân -Hải Phòng Lê Chân 0912413499
5 NT 303A 299 Hai Bà Trưng -Lê Chân – Hải Phòng Lê Chân  0313630498
6 HTHP 165 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 01229388126
7 NT 521 Cát Bi Hải An 0933509987
8 NT Kim Thoa 23 Lê Lợi , Ngô Quyền, Hải Phòng Ngô Quyền 0313836264
9 NT Thành  307 307 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng Lê Chân 0313950152
10 NT 303A 299 Hai Bà Trưng -Lê Chân – Hải Phòng Lê Chân 0313630498
11 NT Minh Oanh 104 Lam Sơn  Lê Chân 0983.599.451
 12 Nhà thuôc 521 521 cát bi  Hải An  962867959

Bình luận facebook