Điếm bán Minh Thông Vương tại KHÁNH HOÀ

STT Nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Số ĐT
1 NT Khang An 176A Thống Nhất, P.Phương Sài, TP Nha Trang TP Nha Trang 0903507035
2 NT Quang Trung 149 Ngô Gia Tự, P.Tân Lập, TP Nha Trang TP Nha Trang 0583510402
3 NT Quang Khánh 14 Phương Sài, P.Phương Sài, TP Nha Trang TP Nha Trang 0583821413
4 NT Khánh An 145 Ngô Gia Tự, P.Tân Lập, TP Nha Trang TP Nha Trang 0583511946
5 Trung Tâm Bán Lẻ Số 2 58, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, TP Nha Trang TP Nha Trang 0905369349
6 NT Hữu Nghĩa 28, Nguyễn Khuyến, P.Vĩnh Hải, TP Nha Trang TP Nha Trang 058.3.832.631
7 NT Minh Hưng Km 5, Đường 23/10, TP Nha Trang TP Nha Trang 058.3.894.234
8 NT Thuận Thảo 85, Đồng Nai, TP.Nha Trang TP Nha Trang 058.3.871.896
9 NT Thiên Bình 1 11/6A, Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang TP Nha Trang 0905544549
10 NT Vạn Thạnh 78 Quang Trung, TP Nha Trang TP Nha Trang 0583813884
11 NT Lan Chi Lô 50 Đường số 2, kho Cảng Bình Tân TP Nha Trang 0903553439
12 Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền 174 Thái Nguyên, TP Nha Trang TP Nha Trang 0583561878
13 NT Trọng Tín 8, Mai Xuân Thưởng, TP.Nha Trang, TP Nha Trang 0583836956
14 NT Nhiên Đường 2/4, Vĩnh Hãi, TP. Nha Trang TP Nha Trang 0976.472.479
15 NT Phương Trang 30 Ngô Gia Tự, P.Phước Tiến, TP Nha Trang TP Nha Trang 0905.369.349
16 CTD Khánh Hòa 74 Thống Nhất , P.Phương Sài, TP Nha Trang TP Nha Trang 0583.822.313
17 NT Thanh Trúc Thôn Phước Trung, Xã Phước Đồng TP Nha Trang 0935.917.990
18 NT Vì Tâm Đồng Nai, TP Nha Trang TP Nha Trang 099.4315.733
19 NT Việt Khánh 40 Lạc Long Quân, TP Nha Trang Huyện Diên Khánh 0583850913
20 NT Thu Lan (Số 07) 212, Trần Quý Cáp TX Ninh Hòa 0583.845.399
21 NT Hữu Nghị 288, Trần Quy Cáp, Phuòng Ninh Hiệp TX Ninh Hòa 0906480012
22 QT số 13 2, Lê Hồng Phong, Xã Ninh Diêm TX Ninh Hòa 0583849441
23 Nam Sinh Đường 8B, TDP 8, Phường Ninh Hiệp TX Ninh Hòa 0583.845.463
24 CTD Phùng Hưng 268, đương 03 tháng 04, Cam Thuận TP Cam Ranh 0917968696
25 QT Quốc Khải Chợ Cam Đức TP Cam Ranh 0586.261.777
26 NT Thiên Hòa 13B/21 Hoàng Văn Thụ, TDP Lộc Hòa, Cam Lộc TP Cam Ranh 0975.341.818
27 QT số 13 TDP Linh Tân, Phường Cam Linh TP Cam Ranh 0937.791.879
28 NT Dân Sinh 165/7 Đường 22/8 TP Cam Ranh 0583.854.576
29 Tế Sanh Đường 483 Đường 3/4 Tổ DP Linh Xuân, Phường Cam Linh TP Cam Ranh 0583.856.350
30 NT Hùng Lánh 267 Đường 22/8 TP Cam Ranh 0583.854.562
31 Hưng Thạnh Đường 07 Nguyễn Công Trứ, Phường Cam Nghĩa TP Cam Ranh 0905.018.487
32 NT Thanh Thủy 08 Nguyễn Công Trứ, Mỹ Ca, Cam Ranh TP Cam Ranh 0583.857.189
33 NT Quỳnh Giao QL1 Chợ Cam Đức TP Cam Ranh 0583.983.3676
34 QT Số 09 Chợ Số 3, Cam Ranh TP Cam Ranh 0583.861.460
35 NT Phương Chi 98, Nguyễn Huệ , H. Vạn Ninh Huyện Vạn Ninh 0982458772
36 NT Thiên Phúc 108 Nguyễn Huệ, Vạn Giã Huyện Vạn Ninh 0168.686.5541

Bình luận facebook