Điếm bán Minh Thông Vương tại KIÊN GIANG

STT Nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Số điện thoại Số điện thoại
1 NT Giang Nam 35 Trần Phú TP Rạch Giá 0773 867 624 TP Rạch Giá
2 NT Trung Nguyên 57 Lê Lợi TP Rạch Giá 01695 193 164 TP Rạch Giá
3 NT Bích Thảo 235 Mạc Cửu TP Rạch Giá 0944 812 525 TP Rạch Giá
4 NT Trần Thành 5 Mạc Cửu TP Rạch Giá 0773 989 456 TP Rạch Giá
5 NT Ngọc Anh 325 Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Rạch Giá 0773 947 113 TP Rạch Giá
6 NT Nguyễn Mến 17 Nguyễn Trung Trực TP Rạch Giá 0907 457 545 TP Rạch Giá
7 NT Số 2 53 Lê Lợi TP Rạch Giá 0773 862 405 TP Rạch Giá
8 NT Hạnh Nhân 663 Mạc Cửu TP Rạch Giá 0944 484 336 TP Rạch Giá
9 NT Anh Thư 78 Nguyễn An Ninh TP Rạch Giá 0773 941 658 TP Rạch Giá
10 NT Hoàng Ái Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch Sỏi TP Rạch Giá 0773 864 457 TP Rạch Giá
11 NT Thiên Phú 899 Nguyễn Trung Trực TP Rạch Giá 0773.864.222 TP Rạch Giá
12 NT Thiện Thành Kênh 8, Tân Hiệp H.Tân Hiệp 0909 979 722 H.Tân Hiệp
13 NT Minh Hoa 684 TT Minh Lương, H.Châu Thành H.Châu Thành 0773 836 124 H.Châu Thành
14 NT Khang Lạc Giang Thanh, TP. Hà Tiên TX Hà Tiên 0773.85.9595 TX Hà Tiên

Bình luận facebook