Điếm bán Minh Thông Vương tại LẠNG SƠN

  1. TP. Lạng Sơn
Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Trần Đăng Ninh 52B, Trần Đăng Ninh NT 52B 0977884676
Lê Lợi 44 Lê Lợi, P Vĩnh Trại NTTN Mai Thanh Huyền 0253874574
Lê Hồng Phong 165 Lê Hồng Phong NT Chu Thị Tú

 

2. TT. Hữu Lũng

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Thôn Thất Tùng Số 14 Tôn Thất Tùng QT Phạm Xuân Định 0912427055
Đường Chi Lăng 171 đường Chi Lăng QT Thanh Hương 0984487119
QT Độ Hương 0912245785

Bình luận facebook