Điếm bán Minh Thông Vương tại LẠNG SƠN

TT Nhà thuốc  Địa chỉ  Quận/Huyện  Điện thoại 
1 QT Phạm Xuân Định Số 14 Tôn Thất Tùng- TT. Hữu Lũng- LS TT Hữu Lũng 0912.427.055
2 QT Thanh Hương TT Hữu Lũng 0984.487.119
3 QT Độ Hương TT Hữu Lũng 0912.245.785
4 NTTN Mai Thanh Huyền 44 Lê Lợi, P Vĩnh Trại TP Lạng Sơn 0253,874,574
5 NT Chu thị Tú 165 Lê Hồng Phong TP Lạng Sơn

Bình luận facebook