Điếm bán Minh Thông Vương tại NAM ĐỊNH

  1. TP Nam Định
Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Mạc Thị Bưởi 48 Mạc Thị Bưởi NT Mỹ Nhung 03503865060
Huy Liệu 306 Đường Huy Liệu NT Phương Thúy 0976901576
Trần Phú 66 Trần Phú Trung tâm Y tế Dược ( Cty Dược Nam Định ) 0943286379/03503840033/0915556274
Giải Phóng 369 Giải Phóng NT Tân Thịnh Phát 0912651418
Điện Biên 384 Điện Biên NT Mỹ Nhung 2 03503679888
Hàn Thuyên 415 Hàn Thuyên QT 415 Hàn Thuyên 03503613870

 

2. H. Vụ Bản

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Chợ Dần Chợ Dần NT Thu Hà 0985678621
Thôn Cao Phương Xóm 8 Thôn Cao Phương Liên Bảo NT Cao Phương 3 01695981284

 

3. H. Nghĩa Hưng

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Quỹ Nhất Khu 2 Quỹ Nhất NT Hải Hồng 01252027533

Bình luận facebook