Điếm bán Minh Thông Vương tại NINH BÌNH

STT Điểm bán  Địa chỉ  Quận/huyện  Điện thoại 
1 NT Tân Dược 151B( NT Dung) 336 Phong Sơn( đường 10), Nam Bình, TP NB TP Ninh Bình 0303.883.099/ 0942,332,116
2 CTY Mai Dung 23 Phường Vân Giang ,TP NB TP Ninh Bình 0303.897.545
3 Quầy Thuốc Tân Dược Quý Hằng 504/11-Bắc Sơn ,TX Tam Điệp TX Tam Điệp 0303864935

Bình luận facebook