Điếm bán Minh Thông Vương tại NINH BÌNH

  1. TP Ninh Bình
Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Phong Sơn (Đường 10) 336 Phong Sơn (đường 10), Nam Bình, TP NB NT Tân Dược 151B ( NT Dung) 0303883099/0942332116
Hải Thượng Lãn Ông 15 Hải Thượng Lãn Ông Công ty DP Vũ Duyên 02293893049

 

2. TX Tam Điệp

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Bắc Sơn 504/11-Bắc Sơn ,TX Tam Điệp QT Tân Dược Quý Hằng 02293864935

 

3. Kim Sơn

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Quang Thiện Quang Thiện, Huyện Kim Sơn , NB HT Số 04 0948668458

 

4. Yên Khánh

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Chợ Vệ Chợ Vệ,Khánh Phú,Yên Khánh QT Trọng Huyên 0987297148

 

5. Nho Quan

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
phố Tân Lập 12B,Phố Tân Lập Đại Lý Thuốc Tân Dược 02293866512

Bình luận facebook