Điếm bán Minh Thông Vương tại PHÚ NHUẬN

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Hoàng Văn Thụ Số 23 Hoàng Văn Thụ, Phường 15 NT Kim Châu 0866 787 879
Huỳnh Văn Bánh Số 40 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15 NT Phúc Vinh 0908307868
Phan Đình Phùng 334 Phan Đình Phùng, Phường 1 NT Số 11  0838462099
Phan Xích Long 93B Phan Xích Long, Phường 2 NT Trung Nguyên 0839 951 329
Phổ Quang Số 125 Phổ Quang, Phường 9 NT Đức Hiếu 0969211266
Trần Khắc Chân Số 73A Trần Khắc Chân, Phường 9 NT Kim Ngân 0913 662 872

Bình luận facebook