Điếm bán Minh Thông Vương tại SÓC TRĂNG

STT Nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Số ĐT
1 NT Anh Tuấn Cách Mạng Tháng 8, TP Sóc Trăng TP Sóc Trăng 0793. 822 113
2 NT Vạn Xuân Viên Phan Chu Trinh, TP Sóc Trăng TP Sóc Trăng 01657 487 450
3 NT Minh Trí 45 Phan Chu Trinh, TP Sóc Trăng TP Sóc Trăng 0793.821 691
4 NT Vinh Lợi Phan Chu Trinh, TP Sóc Trăng TP Sóc Trăng 0793.626 267
5 NT Vạn Hòa Đường 202 Lý Thường Kiệt, TP Sóc Trăng TP Sóc Trăng 0916 565 654
6 NT Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ,  TP.Sóc Trăng TP Sóc Trăng 0793 825583
7 QT Trung Nghĩa TT Châu Thành, huyện Châu Thành Châu Thành 0944786361

Bình luận facebook