Điếm bán Minh Thông Vương tại Thái Bình

Lưu ý: Những nhà thuốc được bôi đậm là các nhà thuốc chắc chắn cho bán Minh Thông Vương

TT Tên nhà thuốc Địa chỉ   Huyện Điện thoại
1 Quầy Thuốc Huy Nhị 254 Khu 3, TT.Quỳnh Côi Quỳnh Phụ 916055259
2 NT 242 242 Lê Qúy Đôn, TP Thái Bình TP Thái Bình 0363849541
3 NT  Doanh Nghiệp Số 2 64 Hai Bà Trưng-TP.Thái Bình TP Thái Bình 0945461155
4 NT Hưng Thịnh 46, Minh Khai, TP Thái Bình TP Thái Bình 0363641902/ 0943,686,575
5 NT Khoa  Bình 178  Trần  Thái Tông TP   Thái Bình TP Thái Bình 0366.288.886
6 QT Hà An Thôn 1 An Định, Xã Thụy Văn Thái Thụy 1687158217

Bình luận facebook