Điếm bán Minh Thông Vương tại TRÀ VINH

STT Nhà thuốc Địa chỉ Quận/Huyện Số ĐT
1 NT Hoa Việt Khóm 5, TT Cầu Kè,  Huyện Cầu Kè Cầu Kè 0908 834 072
2 NT Tân Hưng Khóm 4,TT Cầu Kè Cầu Kè 0908 834 072
3 NT Đại Đồng TT Cầu Ngang, Cầu Ngang Cầu Ngang 0743 832 101
4 NT Vĩnh Minh Thị Trấn Duyên Hải, H.Duyên Hải Duyên Hải 0939 770 520
/ 0743 832 250
5 NT Đức Tế Đường Khóm 2, TT Tiểu Cần Tiểu Cần 0743822379
6 NT Hạnh Lâm Xuân Thị Trấn Cầu Quan, Tiểu Cần Tiểu Cần 0907 795 060
7 NT Huệ Quần 1 119 Lê Lợi, P.3, Trà Vinh TP Trà Vinh 0743 858 838
8 NT Dân Thành 70 Lý Thường Kiệt, p3, Tp Trà Vinh TP Trà Vinh 0743 853 243

Bình luận facebook