Điếm bán Minh Thông Vương tại TUYÊN QUANG

  1. TP Tuyên Quang
Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Phường Phan Thiết SN 384 – Đường 17/8 – P.Phan Thiết NT Nguyễn Nam Giang 0914933718
SN14,Tổ 6, Phường Phan Thiết NT Hoàng Hà 0917134366
Tổ 17, P.Phan Thiết QT Nguyễn Thị Bích 0987930511
Thôn An Hòa 1 Thôn An Hòa 1 – Xã An Tường QT Tân Dược 01689940511

2. H. Yên Sơn

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Xã Kim Phú Xóm 13, Xã Kim Phú QT Hải Yến 0962739969

 

3. H. Chiêm Hóa

Đường Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
TT Vĩnh Lộc TT Vĩnh Lộc QT Ma Thị Minh 0987658468
Yên Nguyên Yên Nguyên QT Thu Hường 0973261490

Bình luận facebook