Điếm bán Minh Thông Vương tại VĨNH LONG

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận / Huyện Điện thoại
1 NT Khải Hoàn 1 Chợ Vĩnh Long, Đường 1/5, P.1, TP Vĩnh Long TP.Vĩnh Long 0919002828
2 NT Khải Hoàn 2 Số 5 Lưu Văn Liệt, P.2, TP Vĩnh Long TP.Vĩnh Long 0983 079 089
3 NT Hồng Yến 21H, Phạm Thái Bường, P4, TP Vĩnh Long TP.Vĩnh Long 0908997735
4 NT Ngọc Lan Số 64/4C Trần Phú, P.4, TP Vĩnh Long, TP.Vĩnh Long 0703 822 725
5 PK BS Hồng 153 Tân Thuận An, Tân Ngãi, TP Vĩnh Long TP.Vĩnh Long 0919613282
6 NT Huỳnh Bính 9 Quảng Trọng Hoàn, Mang Thít Mang Thít 0939 102 974

Bình luận facebook