xo vua dong mach

xo vua dong mach

Nghiên cứu của hoa hòe, hoàng liên

Tên nghiên cứu: Tác dụng của hoa hòe trên nhồi máu não  Tác giả: Hsiang - Ni Chen và Ching - Liang Hsieh Trung tâm: Đài Loan  Thời gian: 2010 Link nghiên cứu:…